Je bekijkt nu AED

AED

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:21 december 2013
  • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Linde 21 december 2013.

 

Het bestuur van Stichting de Lindesche Molen heeft gemeend i.v.m. het steeds groter wordende aantal mensen dat, om diverse redenen, gebruik maakt van de ruimte in en om de Lindesche Molen, het noodzakelijk is om in het gebouw een AED apparaat paraat te moeten hebben als service naar de gebruikers.

Een ieder weet dat in noodsituaties iedere minuut belangrijk is en er zijn zoveel mensen welke beschikken over de vaardigheid in het bedienen van een AED , dat het bestuur dit heeft doen besluiten.

Een ander punt voor deze beslissing is, de donatie’s die de vrienden van de Lindesche Molen ook dit jaar hebben gedaan, waardoor de aanschaf mogelijk is.

Wij als bestuur hebben ons laten adviseren door de Heer Bennie Bergervoet van Achterkamp Bedrijfsopleidingen uit Baak, welke ons dan ook de AED heeft geleverd.

J.l. zaterdag heeft de heer Bergervoet de AED overhandigd aan de bestuursleden van  Stichting de Lindesche Molen, Mevr. Marian Arfman (penningmeester) en Mevr. Anneke Eelderink (secretaris)

Hij heeft daarbij de wens uitgesproken, dat de AED nog lang buiten gebruikt mag blijven. Hier kunnen de bestuurders volledig mee instemmen.