–          Naam

Stichting de Lindesche Molen

 

–          Kamer van Koophandel nummer: 41040123

–          Vestigingsnummer: 000021586055

–          RSIN dan wel het fiscaal nummer: 0085.70.991

–          IBAN: NL10RBRB0898053013

 

–        Contactgegevens

Familie H. Ruiterkamp

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

0575-556314

info@delindeschemolen.nl

 

–          Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden, te weten:

Voorzitter: dhr. H. Ruiterkamp

Secretaris: mw. I. Hulstijn- Huurneman

Penningmeester: dhr. B.J. Bloemendaal

 

–          Het beleidsplan

We proberen gelden bijeen te brengen door de (laagdrempelige) verhuur van de locatie voor o.a. feesten en partijen en aan de Lindese Vrouwengroep.  Tevens door het organiseren van aktiviteiten als o.a. een winterwandeling en molenfair. Stichting T.O.M. (Theater Onder de Molen/Theater Onder de Mensen) huurt de ruimte onder de molen om er theatervoorstellingen te organiseren, per jaar ruim veertig stuks. Een groep buurtbewoners/mensen heeft zich aangemeld als donateur, n.l. Vriend van de Lindesche Molen, zij leveren elk jaar een vaste bijdrage voor het onderhoud van de molen.

Hiermee willen we de molen onderhouden en behouden voor de toekomst. Streven is laagdrempelig te zijn en daarmee een buurtfunctie te vervullen.

 

–          Het beloningsbeleid

Indien de resultaten voldoende zijn worden vrijwilligers beloond doch nooit meer dan de vrijwilligersregeling ruimte biedt.

 

–          De doelstelling

Stichting de Lindesche Molen heeft zich in 2010 als doel gesteld de Lindesche Molen te behouden en onderhouden voor de toekomst en een levend monument te zijn in de buurtschap Linde.

Dit betekent dat we een stichting zijn (alleen met vrijwilligers) zonder winstoogmerk maar wel met vaste en variabele lasten.

–          Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Winterwandeling 2013 (zie elders op deze site)

Molenfair 2013 (zie elders op deze site)

 

–          Een financiële verantwoording

Het Financiële verslag 2014 vindt u hier

Het Financiële verslag 2015 vindt u hier

Het Financiële verslag 2016 vindt u hier

Het Financiële verslag 2017 vindt u hier

Het Financiële verslag 2018 vindt u hier

Het Financiële verslag 2019 vindt u hier

Het Financiële verslag 2020 vindt u hier

Het Financiële verslag 2021 vindt u hier

Het Financiële verslag 2022 vindt u hier