Op 7 september 2012 is de Stichting De Lindesche Molen eigenaar geworden van de Kapellebult. De Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Vorden heeft dit historische gebied voor een symbolisch bedrag overgedragen, onder de voorwaarde dat de Stichting het onderhoud zal verzorgen.

Enige historische informatie.

De oude kapel bij Linde is mogelijk gebouwd op de plaats waar eens een heilige linde offerplechtigheden en volksvergaderingen overschaduwde. Van deze kapel in Linde is reeds in 1563 sprake. Op 24 mei van dat jaar namelijk gaf Berundtgen, de weduwe van Gerrit Holtsnyder, als vaderlijk erfdeel aan haar vier kinderen onder meer een achtste deel van ‘den halvenn Byefannck gelegen thoe Lynde by der Capellen’.

In 1743 maakte Jan de Beyer een tekening van deze kapel. Het gebouw was toen een ruïne. In de daaropvolgende jaren werd zij wel weer hersteld, maar niet grondig. Reeds in 1760 verzochten de ingezetenen van de buurtschap ‘de capelle op te timmeren’ wegens de grote bouwvalligheid. Enkele malen per jaar hield de dominee hier dienst. Dit als tegemoetkoming aan de omwonenden, voor wie de bijna onbegaanbare wegen naar het dorp een groot ongemak betekenden. Het gebouw was ook als school in gebruik. Er zijn door enkele Lindese bouwvakkers inderdaad reparaties verricht, maar van een echt herstel was geen sprake. In 1826 rapporteerde de burgemeester, dat ‘het schoolgebouw of de zogenaamde Lindense kapelle’ geheel was vervallen en ongeschikt was voor het onderwijs.

Tenslotte is het gebouw in 1837 afgebroken. Op de Lindese heuvel waar de kapel heeft gestaan en waar oudergewoonte de Lindese kermis werd ingewijd staat nog een gedenk­teken, stammend uit die tijd. In de steen is een gedicht van Staring gebeiteld:

‘Verheft zich hier geen bidplaats meer

’t Heelal is tempel voor den Heer’.

Uit: Vorden een historische verkenning

G.W. Brinkman, J.v.d. Broek, J. Eefting, J.W. de Gruyter, H. Janssen, H. Wullink

Foto’s van de Kapellebult vindt u in het Menu Foto’s