• 1856 gebouwd op hoge bult door Kelderman uit Ootmarsum
 • 1876 staat beschreven dat gebroeders Kelderman de eigenaren waren
 • 1881 staat vermeld  dat de eigenaar B.Kelderman een molen bezat welke op wind- en stoomkracht maalde
 • 1890 vermeld dat na brand de molen is herbouwd
 • 11 maart 1905 verkoopt Hendrik Jan Kelderman aan  Hendrik Jan Wonnink uit Zutphen korenmolen met gasmotor, woonhuis en schuren en erf en tuin en bouwland alles onder Linde in de gem. Vorden voor Fl 8.000,00
 • Ook wordt vermeld dat de vorige eigenaar na 1 november 1905 in de omtrek van  driekwart uur gaans (te voet)  van het verkochte geen  korenmolenaar mocht zijn, op dwangsom van Fl 300,00 per gebeurtenis.  Hengelo was toen kennelijk meer dan driekwart uur gaans, want daar begon Kelderman weer een korenmolen te draaien, echter zonder wind kracht, maar  met stoom en later elektriciteit
 • 1 april 1924 werd de molen met bijgebouwen verkocht aan Ons Belang in het Medler voor  FL 11.500,00 incl. wiekkleppen, twee zeilen, twee bascules met 2 gewichten, bilhamers, de molenstenen en alle gereedschap behorende bij de molen,  alsook de motor, de balken en hildeslieten
 • 1966 afnemen van de toen nog aanwezige resten  van het molenwiekenkruis i.v.m. gevaar. De wieken werden gedemonteerd  door molenbouwer ten Have voor Fl  498,25
 • 20 april  1968 is de laatste molenaar Toon Dieks overleden. Toon was 24 jaar werkzaam op deze molen
 • Augustus 1970 werd aanvang gemaakt met restauratie door ten Have en in 1972 afgerond door de opvolger van ten Have,  de heer H.Groot Wesseldijk
 • 1975 de molen verkocht aan Mevr. P.J.M.Blommesteijn te Maasland. Later bewoonster van het pand Lindeseweg 25
 • 19 december 1986: de molen overgedragen aan de opgerichte Stichting de Lindesche Molen
 • 1992: restauratie van het binnenwerk  (maalvaardig)  opgeleverd
 • Mei 2010: geheel nieuw bestuur van Stichting:  Fam. Ruiterkamp
 • Juni 2010: het omliggende terrein met opstallen overgegaan naar Fam. Ruiterkamp
 • 2016: opening Uutbloashuuske ’t Luiwerk
 • 2016: grote renovatie. Vloerverwarming, schilderwerk, nieuwe keuken.
 • 2017: schilderen van de buitenzijde van de molen en vervangen van balken in de staart van de molen.